Octaaf Thuiszorgsoftware - Uren invoeren

Urenadministratie

Hoe administeer ik uren?

  • Uren voor iWmo, iWlz, iZvw, CAK, particulier
  • Automatisch vanuit de planning
  • Ook handmatige invoer mogelijk
  • Uitbesteden aan zorgverleners
  • Accordatie door kantoor en zorgverlener
  • Reden van afwijking t.o.v. planning kunnen aangeven
  • Budget van indicatie houdt rekening met gerealiseerde én geplande uren

De urenadministratie vormt zonder twijfel het meest arbeidsintensieve onderdeel van elke thuiszorgorganisatie. Geen nood. Octaaf beperkt de werkzaamheden zoveel mogelijk.

Uren hoeven niet stuk voor stuk te worden ingevoerd (maar het kan wel). Octaaf biedt de optie om de uren direct vanuit de zorgplanning door te zetten. Na een laatste controle zet u de uren door naar Vecozo via elektronische declaratie als iWmo, iWlz, iJw en iZvw EI-bericht en naar het CAK. Voor uw cliënten met particuliere zorg kunt u facturen in pdf-formaat maken en versturen, per post of per e-mail.

Zorgverleners kunnen ook zelf uren invoeren of uren vanuit de zorgplanning controleren en accorderen. Bij afwijkingen op de geplande tijd kunt u de zorgverlener verplichten de reden hiervan aan te geven.

Per indicatie houdt u overzicht over de gerealiseerde én over de geplande uren. U ziet direct wanneer in de toekomst het budget overschreden dreigt te worden.

Ook interessant:

Declareren naar iWmo, iJw, iZvw, iWlz, CAK Declareren naar iWmo, iJw, iZvw, iWlz, CAK

Integratie met boekhoudpakketten Integratie met boekhoudpakketten