ÔĽŅ Octaaf Thuiszorgsoftware - Software voor thuiszorgorganisaties

software voor de thuiszorg

Elektronisch cliŽntendossier

Elektronisch cliëntendossier

De cliënt staat centraal in uw thuiszorgorganisatie en ook in Octaaf. U werkt snel en overzichtelijk aan het ECD, een uniform zorginformatiesysteem. U bewaart hierin algemene gegevens als naam en adresgegevens (automatisch in te lezen), contactpersonen, mantelzorgers, huisarts en andere externen, diverse documenten, medische gegevens en organisatiespecifieke data, onbeperkt uit te breiden. Meer over ECD

Declareren naar iWmo, iJw, iZvw, iWlz, CAK

declareren naar iWmo, iJw, iZvw, iWlz, CAK

Het grootste deel van gemeenten en zorgverzekeraars verlangen dat u als thuiszorgorganisatie de declaraties elektronisch uitvoert, bijvoorbeeld via Vecozo of CAK. Octaaf verlicht deze fase in de thuiszorgadministratie en maakt de benodigde EI-berichten aan voor iWMO, iWLZ, iJW, iZVW en CAK. Uitzonderingen zijn er altijd. Sommige gemeenten verlangen dat u de uren in Excel aanbiedt in een specifieke indeling. Wij programmeren Octaaf zo dat u ook in deze uitzonderlijke gevallen declaraties kunt maken. Ook aan particuliere zorg is gedacht. Octaaf maakt facturen aan als Pdf-document. Eén of honderden desnoods, die u als zip-bestand kunt downloaden, uitprinten of e-mailen. U kunt ook het maken van inkoopfacturen als dienst aanbieden aan uw ZZP'ende zorgverlener. Meer over EI-berichten

Zorgplanner

Zorgplanner

Zorgverleners gaan aan de slag voor de cliënt. Wie, waar en wanneer? U legt de zorgplanning vast in de agenda. Zorgverleners kunnen eenmalig, dagelijks of wekelijks worden ingezet, rekening houdend met indicatie, toestand en wensen van de cliënt en beschikbaarheid van de zorgverlener. Houdt zorgverleners en cliënten op de hoogte van de planning via het portaal en/of via te e-mailen of te printen overzichten. Bij ziekte ruilt u gemakkelijk van zorgverlener en u kunt de zorgplanning tijdelijk cancelen als de cliënt afwezig is door vakantie of opname. Meer over zorgplanning

Urenadministratie

Urenadministratie

De urenadministratie vormt zonder twijfel het meest arbeidsintensieve onderdeel van elke thuiszorgorganisatie. Geen nood. Octaaf beperkt de werkzaamheden zoveel mogelijk. Uren hoeven niet stuk voor stuk te worden ingevoerd (maar het kan wel). In plaats daarvan kunt u uren ook direct doorzetten vanuit de zorgplanning. De zorgverlener zelf kan akkoord geven op de gewerkte tijden (of die zelf invoeren) en bij afwijkingen de reden hiervan opgeven, het elektronische werkbriefje. Meer over urenadministratie

Assessments opstellen

Assessments opstellen

Vanaf 1 januari 2017 zijn zorginstellingen verplicht om te werken met een geautomatiseerd classificatiesysteem, zoals het Omaha-Systeem. Heeft u BIG-geregistreerde verpleegkundigen in dienst? Zij kunnen assessments opstellen en de specifieke zorgvraag van cliënten in kaart brengen en vastleggen volgens het veelgebruikte Omaha-systeem. Dit systeem is ontwikkeld voor zorgprofessionals en zij kunnen hiermee de optimale route van amnese tot interventie vaststellen. Meer over assessments en Omaha

Houd grip op de professionaliteit van uw zorgverleners

Bevoegdheid en bekwaamheid van uw zorgverleners

Stel alerts in van belangrijke datums per zorgverlener waarop actie noodzakelijk is. Denk aan het verlengen van een id-bewijs, het voeren van een functioneringsgesprek of het bijscholen voor verpleegtechnische handelingen. Meer over professionaliteit van uw zorgverleners

Zorgverlenersportaal

Zorgverlenersportaal

Betrek zorgverleners meer bij uw organisatie en geef ze extra tools om hun professie uit te voeren. In het zorgverlenersportaal kan de zorgverlener niet alleen zijn rooster bekijken, uren invoeren of controleren maar ook een actieve rol spelen in het informeren van en overleg voeren met collega's rondom de cliënt. Het zorgverlenersportaal is naast desktop en tablet geschikt voor smartphone zodat het portaal ook onderweg goed te gebruiken is. Wist u dat dankzij het zorgverlenersportaal het aantal Whatsappjes tussen zorgverleners sterk afneemt omdat het portaal deze taak overneemt? Dat maakt de onderlinge communicatie transparant voor de organisatie. De berichten worden bovendien onderdeel van het cliëntendossier. Meer over het zorgverlenersportaal

CliŽntenportaal

Cliëntenportaal

Een groot deel van de telefoontjes die cliënten naar kantoor plegen gaat over zorgplanning. Hoe laat komt wie? Het cliëntenportaal voorziet in een grote behoefte van de cliënt om op de hoogte te blijven van de actuele zorgplanning. Via het cliëntenportaal van Octaaf kan de cliënt of de mantelzorger het rooster op elk moment bekijken, op desktop, tablet en smartphone. Voor de digitaal iets minder onderlegde cliënt blijft een papieren overzicht van de planning natuurlijk altijd een mogelijkheid. Meer over het cliëntenportaal

Zorgdossier

Zorgprotocollen

Leg instructies en afspraken over verpleging en verzorging centraal vast in een kennisbank, zodat al uw zorgverleners er toegang toe hebben. U maakt deze kennisbank gemakkelijk aan, gestructureerd in groepen, categorieën en desnoods subcategorieën, geschikt voor pdf- en Officedocumenten. U kunt zelfs instructievideo's toevoegen! Meer over zorgprotocollen

Zelfsturende thuiszorgteams

Zelfsturende thuiszorgteams

Zelfsturende zorgteams, binnen de kaders die uw zorgorganisatie stelt, is een trend om de zorgkwaliteit te bevorderen. Dankzij thuiszorgteams binnen Octaaf kunnen zorgverleners onderling kennis en informatie uitwisselen om zorgkwaliteit en de efficiency te verhogen. De zorgteams in Octaaf blijken in de praktijk een succes! Meer over zorgteams

Geschikt voor smartphone, tablet en desktop

Geschikt voor smartphone, tablet en desktop

U moet altijd en overal bij uw gegevens kunnen. Vanzelfsprekend dus dat Octaaf werkt op smartphone, tablet en desktop. De lay-out past zich automatisch aan elk device aan en teksten blijven leesbaar. Responsive design heet dat. Meer over responsive design

Integratie met boekhoudpakketten

Integratie met boekhoudpakketten

Octaaf praat met uw boekhoudpakket. Koppel Octaaf aan uw boekhoudpakket en beheer vanuit Octaaf uw debiteuren, crediteuren, in- en verkoopfacturen, kostenplaatsen en -dragers, en omzet- en kostenrekening. Geschikt voor King, Twinfield, Exact en meer. Meer over integratie met boekhouding

Integratie met boekhoudpakketten

Leren werken met Octaaf

De praktijk wijst uit dat gebruikers snel starten met Octaaf, zonder al te veel instructies. Voor wie dat nodig heeft, is er een uitgebreide handleiding, kan op afstand hulp geboden worden en kunnen we langskomen. Hoe moeilijk is werken met Octaaf?

In de cloud

Cloudsoftware

Werken in de cloud betekent dat de software en uw data altijd en overal voor u toegankelijk is. Zeer hoge beschikbaarheid, veiligheid en continuïteit. Meer over de cloud

Security en NEN7510

Security en NEN7510

Veiligheid van uw gegevens, zowel qua dataverkeer als data-opslag, is gegarandeerd. Dataverkeer is versleuteld en data wordt veilig opgeslagen in een professioneel datacentrum. Toegang tot uw gegevens verloopt via veilige two factor authentication, waarbij de gebruiker een token via SMS ontvangt. Meer over security en NEN7510