Octaaf Thuiszorgsoftware
Wie zijn wij?
Aantrekkelijke tarieven
Contact
Demo

Privacy­verklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken

Octaaf verwerkt persoonsgegevens die u invult in formulieren op onze website. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze gegevens aan ons stuurt.

Vastleggen en verwerking van uw gegevens

We bewaren uw gegevens zolang dat nodig is voor het verlenen van de dienst die u ons vroeg. Na afloop van de dienst kunnen wij u nog maximaal een jaar voor ten hoogste vijf contactmomenten benaderen, tenzij u aangeeft hier geen prijs op te stellen. Daarna worden uw gegevens permanent verwijderd uit onze systemen.

Voor inzage, wijziging of verwijdering van de bij ons bekende gegevens kunt u contact opnemen met: info@octaaf.net.

Delen van persoonsgegevens met derden

Octaaf verstrekt uw gegevens nooit aan derden.

Verwerking gegevens bezoek website

Octaaf verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. We anonimiseren deze gegevens zodat ze niet zijn te herleiden tot een gebruiker.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Octaaf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@octaaf.net. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Chatfunctie

Voor onze chatfunctie maken we gebruik van Chaport. Zij voldoen aan de Europese GDPR-norm en wij hebben met hen een DPA (Data Processing Addendum / verwerkersovereenkomst) afgesloten.

Cookies

We maken gebruik van functionele en analytische cookies om functies op de website mogelijk te maken en voor bezoekersstatistieken. Voor dat laatste maken we gebruik van Google Analytics. De gegevens worden geanonimiseerd verwerkt, zodat die niet zijn te herleiden tot een gebruiker.

Heeft u een klacht?

Bij klachten kunt u terecht bij info@octaaf.net. Hier kunt u melding maken van uw onvrede. Octaaf informeert u zo snel mogelijk over een mogelijke oplossing en kan eventueel de klachtenfunctionaris inschakelen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Octaaf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Octaaf heeft in een werkdocument vastgelegd wat met wie mag worden gedeeld. Binnen de organisatie is één persoon direct te benaderen met vragen.

Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@octaaf.net. Wanneer u vragen heeft over de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via mcopsy@octaaf.net.

 

 

Eerste maand
gratis kennismaken

Ja, ik wil Octaaf gratis proberen