Octaaf Thuiszorgsoftware
Wie zijn wij?
Aantrekkelijke tarieven
Contact
Demo

Online zorgplannen opstellen

Start direct met onze online tool: zorgplannen maken volgens Omaha-System, risico-analyse en zelfredzaamheid.

Van anamnese tot behandeling

Onze zorgplanmodule ondersteunt het verpleegkundig proces en klinisch redeneren. In overzichtelijke stappen en het maken van professionele afwegingen werk je toe naar het gewenste eindresultaat: een passend zorgplan voor de cliënt.

Risicosignalering

Een uitgebreide checklist met vragen en observaties brengt de risico's van de cliënt en zijn of haar leefomgeving in beeld. De geconstateerde risico's kun je wel of niet meenemen in het zorgplan en indelen in een van de Omaha aandachtsgebieden. Onze software suggereert zelf de meest passende aandachtsgebieden per risico-situatie maar je kunt kiezen uit alle gebieden.

Zelfredzaamheidsanalyse

In elk van de dertien zelfredzaamheidsgebieden, waaronder financiën, werk en opleiding, basale en instrumentele ADL, sociaal netwerk, enz., geef je aan of de cliënt volledig / voldoende / beperkt / niet zelfredzaam is en of er sprake is van acute problematiek. Daar waar zelfredzaamheid en de eigen regie verbetering behoeft, kun je dit toevoegen aan het zorgplan en een indicering maken voor de in te zetten zorg.

Eerste maand
gratis kennismaken

Ja, ik wil Octaaf gratis proberen